SMART 3 CHANGELOG

v. 6.5.8

Přidané drobné opravy komunikace s cloudem
Přidán systém pro prémiovou funkci - časová validita uživatele od - do

v. 6.5.7

Změna systému logování na cloud
Vylepšena stabilita připojení na cloud 
První verze posílání logů pomocí SMS

v. 6.5.6

Přidán update FW pomocí SMS
Přidána změna pro zahraniční čísla. Nyní fungují s jakoukoliv předvolbou.
Opraven bug kdy se hovory automaticky nepokládaly 
Oprava mazání většího množství logů

v. 6.4

Snížen čas synchronizace cloudu
Opravy menších bugů pro lepší chod cloudu

v. 6.3

Změněn čas aktivace vyzvánění aby odpovídal tónu.  

v. 6.2

Změna výpisů Slave procesoru.
Přidána logika na spínání podle přednastaveného impulzu jako je při prozvánění a přepínání výstupů do jiného stavu.
Přidán AT příkaz pro zadávání SMS příkazů přes konzoli v následujícím tvaru "PC SMS:[SMS text]" bez uvozovek.

Pro spínání výstupů jsou nyní přidané akce do SMS "SET IN[1,2]ACTION=[hodnota]"

Hodnoty:
0 = poslat SMS
1 = zavolat
2 = poslat SMS a zavolat
3 = zaslat impuls na OUT1
4 = zaslat impuls na OUT2
5 = přepnout stav OUT1
6 = přepnout stav OUT2

Příklad nastavení pro vyslání impulzu na OUT1 při přivedení signálu na IN1 přes konzoli.

PC SMS:Set In1TriggerRun=1
PC SMS:Set In1Action=3


v. 6.1

Provedeny drobné změny pro lepší stabilitu.

Oprava problémů které, byly nalezené během testování:

Změny ukládání Debug souboru.
Změny ukládání souboru s eventy.
Menší změny Slave třídy pro restartování modemu. Při restart je nyní zařízení vyplé 2 sekundy, ať se zajistí vyprázdnění paměti.
Změna času výpisu dat Slave procesoru.
Změna ProgramControl třídy, která zabraňuje pádu ATCommand vlákna, která občas způsobovala, že nefungovaly AT příkazy.

v. 6.0

Nové SMS:

GET EventSending - vrátí jestli je zasílání eventu nastavené na okamžité místo synchronizačního casu (defaultně zapnut)
SET EventSending=hodnota - nastaví zasílaní eventu. 1 = zasílat okamžitě, 0 = shromažďovat a zasílat periodicky
ClearBuffer - vymazaní souboru s eventy, který se má periodicky zasílat
GET Debug - nastaveni jestli je ukládaní debugu (defaultně zapnut)
DebugOn - zapnuti ukládaní debugu
DebugOff - vypnuti ukládaní deubgu
DebugClear - vymazání souboru s debug logem
SyncUsers - okamžitě synchronizovat uživatele
SyncLogs - okamžitě synchronizovat logy
SyncConfig - okamžitě synchronizovat nastaveni
RestartON - zapne periodicky restart co 3 hodiny (defaultně zapnuto kvůli stabilitě)
RestartOFF - vypne periodicky restart

Další změny:

Změněn způsob vyčítání vyzvánění.
Přidán Debug soubor pro analýzu + jeho vypnutí a smazání
Přidán periodický restart (upraveno ať se při tomto restartu neposílá SMS)
Přidán restart pokud se nepočítá správně vyzvánění
Přidáno ukládání synchronizačního času v případě nahodilého restartu, ať se cloud vždy synchronizuje ve správný čas bez závislosti na restartu či pádu modulu
Při vyčerpaní dat se nyní vypnou data a pošle se notifikační SMS že se tak stalo.
Změněn watchdog.

SECTRON s.r.o.

Josefa Šavla 1271/12
709 00  Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: +420 599 509 599

  • GSM KEY umožní otevírání bran, závor a vrat mobilním telefonem.
  • Otevírání ZDARMA.
  • Ovladání mobilem.
  • 100% bezpečnost - autorizace podle telefonního čísla.
  • Možnost ovládání dalších zařízení - zabezpečení, topení, čerpadla
  • GSM Klíč LITE - pro domácnosti
  • GSM KEY SMART - pro domácnosti a malé firmy
  • GSM Klíč PROFI - pro firmy, hotely, parkovací domy