SMART 3 CHANGELOG

v. 6.3

Změněn čas aktivace vyzvánění aby odpovídal tónu.  

v. 6.2

Změna výpisů Slave procesoru.
Přidána logika na spínání podle přednastaveného impulzu jako je při prozvánění a přepínání výstupů do jiného stavu.
Přidán AT příkaz pro zadávání SMS příkazů přes konzoli v následujícím tvaru "PC SMS:[SMS text]" bez uvozovek.

Pro spínání výstupů jsou nyní přidané akce do SMS "SET IN[1,2]ACTION=[hodnota]"

Hodnoty:
0 = poslat SMS
1 = zavolat
2 = poslat SMS a zavolat
3 = zaslat impuls na OUT1
4 = zaslat impuls na OUT2
5 = přepnout stav OUT1
6 = přepnout stav OUT2

Příklad nastavení pro vyslání impulzu na OUT1 při přivedení signálu na IN1 přes konzoli.

PC SMS:Set In1TriggerRun=1
PC SMS:Set In1Action=3


v. 6.1

Provedeny drobné změny pro lepší stabilitu.

Oprava problémů které, byly nalezené během testování:

Změny ukládání Debug souboru.
Změny ukládání souboru s eventy.
Menší změny Slave třídy pro restartování modemu. Při restart je nyní zařízení vyplé 2 sekundy, ať se zajistí vyprázdnění paměti.
Změna času výpisu dat Slave procesoru.
Změna ProgramControl třídy, která zabraňuje pádu ATCommand vlákna, která občas způsobovala, že nefungovaly AT příkazy.

v. 6.0

Nové SMS:

GET EventSending - vrátí jestli je zasílání eventu nastavené na okamžité místo synchronizačního casu (defaultně zapnut)
SET EventSending=hodnota - nastaví zasílaní eventu. 1 = zasílat okamžitě, 0 = shromažďovat a zasílat periodicky
ClearBuffer - vymazaní souboru s eventy, který se má periodicky zasílat
GET Debug - nastaveni jestli je ukládaní debugu (defaultně zapnut)
DebugOn - zapnuti ukládaní debugu
DebugOff - vypnuti ukládaní deubgu
DebugClear - vymazání souboru s debug logem
SyncUsers - okamžitě synchronizovat uživatele
SyncLogs - okamžitě synchronizovat logy
SyncConfig - okamžitě synchronizovat nastaveni
RestartON - zapne periodicky restart co 3 hodiny (defaultně zapnuto kvůli stabilitě)
RestartOFF - vypne periodicky restart

Další změny:

Změněn způsob vyčítání vyzvánění.
Přidán Debug soubor pro analýzu + jeho vypnutí a smazání
Přidán periodický restart (upraveno ať se při tomto restartu neposílá SMS)
Přidán restart pokud se nepočítá správně vyzvánění
Přidáno ukládání synchronizačního času v případě nahodilého restartu, ať se cloud vždy synchronizuje ve správný čas bez závislosti na restartu či pádu modulu
Při vyčerpaní dat se nyní vypnou data a pošle se notifikační SMS že se tak stalo.
Změněn watchdog.

SECTRON s.r.o.

Josefa Šavla 1271/12
709 00  Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: +420 599 509 599

  • GSM KEY umožní otevírání bran, závor a vrat mobilním telefonem.
  • Otevírání ZDARMA.
  • Ovladání mobilem.
  • 100% bezpečnost - autorizace podle telefonního čísla.
  • Možnost ovládání dalších zařízení - zabezpečení, topení, čerpadla
  • GSM Klíč LITE - pro domácnosti
  • GSM KEY SMART - pro domácnosti a malé firmy
  • GSM Klíč PROFI - pro firmy, hotely, parkovací domy