Most mezi anténou a zařízením – to je kvalitní kabelová redukce!

03.01.2019

Svět IoT se dnes neobejde bez kvalitních antén. Ne však každé zařízení může být vybaveno interní (vnitřní) anténou. V případě, že se zařízení nachází v místě s horším pokrytím, musí se hledat místa co nejblíže signálu. Potom je nutno použít jiné typy uchycení antény jako je např. uchycení externí (umístěné mimo zařízení). Lze využít např. uchycení magnetické, montážní, nebo lepící. Důležitou roli zde hraje spoj mezi zařízením a anténou, který je velmi často přehlížen. Ano, jedná se o prodlužovací vysokofrekvenční kabely a kabelové redukce. Ne vždy má anténa, kterou zakoupíte, stejný konektor jako dané zařízení. Co v takové situaci dělat?

Firma SECTRON s.r.o. využívá svých dlouholetých zkušeností ve výrobě kabelových redukcí a kvalifikovaného týmu pracovníků k zodpovězení nejen této otázky. Pro montáž konektoru je třeba koaxiální kabel přesně odizolovat. To je první podmínka pro kvalitní spojení kabelu s konektorem. SECTRON pro úpravu kabelů používá vysoce kvalitní odizolovací stroje Schleuniger. Po konzultaci s technickou podporou je upravený konec kabelu osazen vhodnou koncovkou - konektorem.

Odborným výběrem zvolený konektor je napojen na koaxiální kabel. SECTRON preferuje spoje pájené za užití stereoskopických mikroskopů. Každý jednotlivý kabelový svazek pak prochází výstupní kontrolou kvality výrobku a je odeslán zákazníkovi, který nyní může propojit požadovanou anténu se svým zařízením a připojit se tak do sítě.

Jaké základní údaje pro výrobu SECTRON kabelových souborů je potřeba specifikovat?

  • Impedanci, průměr a požadovaný útlum koaxiálního kabelu
  • Tělo neboli typ konektoru (mechanická část sestavená z plastových a kovových výlisků zajišťující mechanické spojení a izolační vlastnosti konektoru)
  • Tvar kontaktních prvků - kolík kruhového průřezu nebo zdířka- dutinka (odtud také vzniklo rozlišení konektorů v angličtině na male / female, do češtiny překládané samec / samice)
  • Tvar konektoru (přímý, úhlový aj.)
  • Další parametry související s aplikací kabelového souboru

SECTRON precizně řeší kvalitu vstupních materiálů, koaxiálních kabelů a konektorů. Mnoho důležitých parametrů je potřeba brát v úvahu. Koaxiální konektory musí mít přesné rozměry a kvalitní povrchovou úpravu, aby bylo zajištěno opakované spojování a rozpojování. Elektricky musí být zajištěn jednoznačný vodivý kontakt. Měla by být zajištěna otěruvzdornost kontaktů a zachování elektrických vlastností i po opakovaných spojeních a rozpojeních. Toho se dosahuje pečlivým výběrem materiálů a geometrií kontaktních prvků.